ring oss gjerne for en hyggelig prat!

eller send oss en e-post via skjemaet under her, eller til post@buckit.no.

Telefonnummer

48 60 42 64

en besparelse er ikke bare i kroner og ører, men også i arbeidskapital

For alle telekunder blir det stadig vanskeligere å holde oversikten i et markedt så bevegelig som telekom. Vi tilbyr rådgivning når din bedrift står ovenfor valg i forhold til telekomløsning. Dette er tidsbesparende og minimerer risikoen for å gjøre kostbare feil.

Analyse

ANALYSE

Vi går gjennomn hva dere ønsker fra deres teletilbyder rundt funksjonalitet, kvalitet samt brukervenlighet og ut ifra historisk forbruk finner vi hvilke leverandører som er aktuelle. Vi vil selvfølgelig ta med nåværende leverandør i vår vurdering!

Megling

MEGLING

Vi vil forhandle med nåværende levernadør og et par andre GODE konkurrenter slik at vi får best mulig pris og produkt. I de fleste tilfeller beholdes nåværende leverandør!

Rapport

RAPPORT

Når analysen og meglingen er over vil vi ferdigstille en rapport som gir dere som kunde en oversikt over deres alternativer. Vi vil gå gjennom rapporten sammen med dere slik at det ikke forekommer uklarheter.