Bakgrunn

I siste år på videregående skole fikk jeg i oppdrag fra skolen min å lage logo til et prisutdelingsshow de skulle begynne å arrangere i slutten av hvert skoleår. De ønsket å fremstå seriøse og ambisiøse, slik som prisutdellingen skulle bli.

Fremgangsmåte

Jeg begynte med å se tilbake i historien, helt tilbake til de gamle grekerne og de olympiske lekene, spesifikt kransen de triumferende hadde på hodet etter de hadde vunnet. Jeg brukte så bladene fra denne kransen som inspirasjon. Jeg prøvde med utallige konsepter, men kom frem til at hvis jeg modifiserte to av bladene til å se ut som hender, ville det få en oppløftende effekt, som om det var en person som holdt opp en pokal eller eller pris. Denne "pokalen" laget jeg ut av kransbladene, og klarte til slutt å få inn et bilde av et tre i negativ, som symboliserer vekst, som var poenget med denne prisutdelingen.