Bakgrunn

Som en individuell oppgave fra Høgskolen i Gjøvik, fikk klassen i oppdrag å finne en logo fra Gjøvik sentrum som vi ønsket å forbedre.

Fremgangsmåte

Tekst kommer...